kříž had
MUDr. Jakub Dlouhý
tel:
email:
+420 606 094 354
praktik(@)rochlimed.cz
Vratislavická 55/1, Liberec 6


Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění:

Platnost od 1. 12. 2021

Vstupní prohlídka
500 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz - základní
500 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz rozšíření
300 Kč
Prodloužení řidičského průkazu - důchodci
250 Kč
Vyšetření pro zbrojní pas - základní
500 Kč
Vyšetření pro zbrojní pas prodloužení platnosti
400 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz
200 Kč
Vyšetření pro sportovce
250 Kč
Vyšetření pro rekondiční a rekreační pobyty
100 Kč
Vyplnění úrazové pojistky
300 Kč
Bodové ohodnocení pracovního úrazu
300 Kč
Vyplnění žádosti o umístění do domova důchodců (ÚSP) a do domu s pečovatelskou službou
100 Kč
Aplikace vakcíny
200 Kč
Preventivní vyšetření na žádost zaměstnavatele
500 Kč
Vyplnění lázeňského návrhu
100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace
250 Kč
Vystavení duplikátu pracovní neschopnosti, žádanky, receptu
50 Kč
Vyšetření pro studium na SŠ, VŠ (1-3 žádosti)
100 Kč
Kopírování nálezů, zdravotnická dokumentace na žádost pacienta (Kč/stránku)
2 Kč
Administrativní výkon - potvrzení
50 Kč
krl©2018